TIGAR

Sportski Karate klub “Tigar” Sisak je sportska udruga koja djeluje od 1997. godine i okuplja brojni podmladak grada Siska i šire okolice diljem naše županije. Clan je Hrvatskog karate saveza i nastupa na svim natjecanjima u njihovoj organizaciji.

Glavni ciljevi i zadaci kluba su uvježbavanje i osposobljavanje svih uzrasnih kategorija u borilackoj i sportskoj disciplini Šotokan karatea. Od pocetaka do danas kroz klub su prošle mnoge generacije vrhunskih sportaša, te su neki izborili i clanstvo u reprezentaciji: Igor Lovrekovic, Vlatko Vrbanac, Goran Ðafo, Vladimir Puljko, Damir Glavaš i drugi.

Šotokan karate koji vježbamo u našem klubu je najrašireniji i najpopularniji stil karatea u svijetu. Doslovan prijevod rijeci “Shotokan” je “tigrova kuca”. Ovaj stil karatea smislio je Gichin Funakoshi i proširio ga po Japanu. U njemu ima ukupno 27 kata. Namijenjen je više sportskoj borbi. Za razliku od kyokushin karatea, u Šotokan stilu se ne prakticiraju direktni udarci u tijelo, nego se ruka ili noga zaustavi, tako da bi se sprijecile eventualne ozljede protivnika. U kumiteu (borbi) se dozvoljavaju udarci u donji dio tijela (iznad pojasa), ali udarci u glavu nisu dozvoljeni. Od kata, postoje “prijelazne”- preducenicka i predmajstorska , ucenicke i majstorske.

Aktivni clanovi našega kluba su djeca u dobi od pete godine, s kojima se provode posebni pedagoški pristupi strucnog trenerskog tima, pa sve do odraslih u pedesetim godinama koji su vec citavi život posvetili ovome plemenitom sportu. Stručni trenerski tim kluba brine se o zadovoljavanju svih potreba različitih dobnih skupina članova, sastoji se od nekadašnjih vrsnih natjecatelja u ovome sportu predvođenih gosp. Milanom Vlašićem uključenim u rad sudačke organizacije koji ima zvanje državnog suca za borbe i kate najviše “A” licence i školovanog trenerskog kadra koji čine nositelji crnog pojasa Igor Lovreković i Iva Dužić.

U okviru karate kluba “Tigar” razlicitim formama društvene aktivnosti svaki pojedinac jaca svoj i kolektivni identitet, te ucvršcuje veze s drugim elementima socijalne strukture. Karate sport kao sociokulturni fenomen, naglašava društvenu, duhovnu i nematerijalnu stranu te svoju odgojnu komponentu. Pri tome se odgojem smatra proces formiranja covjeka kao ljudskog bica sa svim njegovim tjelesnim, intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim kvalitetama u skladu sa stecenim iskustvima, obicajima i obilježjima naše kulture i civilizacije.
Smatramo da je osnovni smisao i svrha vježbanja karatea stjecanje specificnih motorickih znanja, skladan psihosomatski razvoj kompeticija te zadovoljenje motiva. U zemlji iz koje je potekao (Japan), karate zauzima tradicionalno važno mjesto u sustavu tjelesnog odgoja u školama i fakultetima.

Zbog pozitivnog utjecaja na transformaciju sposobnosti i osobina, socijalizaciju i resocijalizaciju, nema zemlje u kojoj se taj sport na neki nacin ne razvija (škola, klubovi, vojska, policija).

Vježbanjem karatea razvijaju se bazicne i situacijske motoricke sposobnosti, intelektualne i funkcionalne sposobnosti, djeluje se na formiranje specificne strukture crta licnosti, vrijednosnog sustava i motivacije te na mikrosocijalnu adaptaciju.

Trening i natjecanje djelatnosti su koje na karatistu mogu najsnažnije odgojno utjecati. Procesom dugogodišnjeg vježbanja treneri karate kluba “Tigar” nastoje djelovati u pedagoškom procesu permanentnog odgajanja, stvaranja moralnih nacela te uskladivanja osobnih potreba i interesa sa širim društvenim. Istodoban i jednako snažan utjecaj odgoja, socijalizacije i psihosomatskog razvoja svakom clanu omogucava da razvije svoje potencijalne sposobnosti i osobine, da se sportom afirmira u društvu i sportskom okruženju te stekne poštovanje drugih.

Karate klub “Tigar” trenutno broji oko cetrdesetak aktivnih clanova koji prisustvuju gotovo svakom treningu. Vecinom su to djeca i mladi (preko 80%) od kojih imamo petnaest aktivnih mladih natjecatelja, koji osvajaju visoka odlicja i s ponosom predstavljaju ime kluba, grada, a i citave Republike Hrvatske na lokalnim i medunarodnim turnirima.